Pikalinkit

Toimintaterapia

Toimintaterapia auttaa aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvaa ihmistä rakentamaan arkea jo sairaalassa ja myöhemmin kotona ihmisen arjessa.

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan suurin mahdollinen itsenäisyys omassa arjessa ja elämänhallinnassa
. Joskus arkinen toiminta vaati ihmiseltä enemmän mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen jälkeen pystyy. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta johtuvista syistä vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä. Tavoitteena on löytää yhdessä ihmisen kanssa ratkaisuja heidän arjen asioihin kotona tai työssä.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastunutta ihmistä toimintaterapia auttaa rakentamaan arkea. Kuntoutus aloitetaan jo sairaalassa ja myöhemmin sitä jatketaan mahdollisesti kotona. Toimintaterapeutti arvioi ihmisen taitoja pärjätä arjen päivittäisissä toiminnossa. Hän myös arvioi apuvälineiden tarvetta sekä asunnonmuutostöitä, mikäli näille on tarvetta. Yhdessä toimintaterapeutin kanssa voi luovasti keksiä erilaisia ratkaisuja pärjätä arjessa.

Lähde: Suomen toimintaterapeuttiliitto ry 2013

Kenkä

Päivittäiset toiminnot:
  • nukkuminen
  • syöminen
  • juominen
  • hygienian hoito
  • liikkuminen


Muistilista terapeutin tapaamiseen
VERKKOVARAANI