Pikalinkit

Puheterapia

Puheterapeutti auttaa, kun ihmisellä on häiriö kyvyssä tuottaa tai ymmärtää puhetta, lukea, kirjoittaa tai laskea.

Puhekyvyn menettäminen on pelottavaa. Puheen avulla ihminen ilmaisee itseään, erilaisia tarpeita ja tunteita. Puheterapia auttaa luomaan tapoja kommunikoida läheisten ja muiden ihmisten kanssa.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä on tärkeä ja luo luottamusta terapialle. Terapia on uleensä pitkäaikaista. Ajoissa aloitettu ja tiivis puheterapia on tavoitteen saavuttamisen kannalta parasta.

Puheterapeutin työn kohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet:
  • puhe
  • kieli
  • kommunikaatio
  • ääni
  • lukeminen
  • kirjoittaminen
  • syöminen
  • nieleminen
  • suun motorinen toiminta.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen, yksilö- ja /tai ryhmäterapian, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin,puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen, kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen.

Lähde: Puheterapeuttiliitto
VERKKOVARAANI