Pikalinkit

Neuropsykologia

Neuropsykologia on ala, joka tutkii ihmisen aivojen ja psykologian yhteistä toimintaa.

Aivovaurio vaikuttaa aina ihmisen käyttäytymiseen ja osaamisen käyttämiseen. Neuropsykologi auttaa kuntouttamaan omien aivojen käyttötapoja ja auttaa löytämään välineitä sairastuneen ihmisen arkeen. Hänen tavoitteena on vähentää aivovaurioiden aiheuttamien tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen muutosten tuomaa haittaa. Neuropsykologi auttaa myös sopeutumaan sairauden tuomaan elämänmuutokseen. Kaikki kuntoutus perustuu aivojen plastisuuteen eli muovautumiseen.

Kognitiiviset toiminnot ovat niitä toimintoja, joiden avulla ihminen käyttää omaa osaamistaan ja älykkyyttään.
Näitä toimintoja ovat:
  • tarkkaavaisuus
  • havaitseminen
  • muisti
  • ajattelu
  • kieli
  • oppiminen

Aivoverenkiertohäiriö aiheuttaa usein kognitiivisissa toiminnoissa häiriöitä. Tavallisimpia häiriöitä on muistin, tarkkaavuuden, havaintokyvyn ja loogisen ajattelun sekä toiminnan alueilla.

Aivoverenkiertohäiriö saattaa aiheuttaa muutoksia myös tunne-elämässä. Näiden edellä mainittujen häiriöiden kuntoutuksessa auttaa neuropsykologinen kuntoutus. Neuropsykologin tehtävänä on arvioida sairastuneen ihmisen vahvuuksia ja haasteita. Hän myös arvioi ja auttaa sairastumisen tuomien tunteiden hallinnassa. Yhdessä kuntoutujan kanssa neuropsykologi kehittää erilaisia tapoja kuntoutua ja pärjätä arjessa omatoimisesti.

Lähde:
Kliininen neuropsykologia 2015 (mukaillen)

Rikki

Psykologi = ihmisen ajattelun, käyttäytymisen ja tunne-elämän ammattilainen

Neuropsykologi = erikoistunut aivovaurion aiheuttamiin muutoksiin.

Psykiatri = lääkäri, joka on erikoistunut mielenterveyden häiriöhin.
VERKKOVARAANI