Pikalinkit

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma perustuu asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991):

Kuntoutussuunnitelmassa määritellään tarpeelliset kuntoutustoimenpiteet. Suunnitelmassa otetaan huomioon sosiaalihuollon, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä kansaneläkelaitoksen ja muiden kuntoutusta järjestävien tahojen palvelut. Ne sovitetaan yhteen terveydenhuollon lääkinnällisten kuntoutuspalvelujen kanssa. Kuntoutussuunnitelman toteutumista seurataan ja suunnitelmaa arvioidaan määräajoin.

Hoitava lääkäri vastaa siitä, että kuntoutussuunnitelma laaditaan. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat hoitavan lääkärin lisäksi kuntoutuja, hänen omaisensa sekä tarvittaessa moniammatillinen työryhmä. Työryhmään voi kuulua esimerkiksi sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kuntoutussuunnitelma nivotaan yhteen palvelusuunnitelman kanssa. Kuntoutussuunnitelma on kirjallinen. Kuntoutussuunnitelma tehdään 1 – 3 vuodeksi kerrallaan, mutta sitä voidaan tarkistaa tarvittaessa.

Suunnitelmassa selvitetään, miten sairaus aiheuttaa vaikeuksia selviytyä jokapäiväisessä elämässä. Suunnitelmassa kuvataan, miten kuntoutuksen pitäisi turvata ja parantaa jokapäiväisistä toiminnoista selviytymistä.
Kuntoutujan kanssa sovitaan kuntoutuksen toteutumisen kannalta tarpeellisesta yhteydenpidosta. Tarvittaessa kuntoutujalle nimetään yhdyshenkilö.

Toimittanut: A-M-Bruns 2013
VERKKOVARAANI