Pikalinkit

Fysioterapia

Fysioterapia auttaa kuntoutujaa liikkumisessa ja omatoimisuustaidoissa.

Fysioterapiassa arvioidaan potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään eli kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Se perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen.

Fysioterapian menetelmiä ovat:

 • ohjaus ja neuvonta
 • terapeuttinen harjoittelu
 • manuaalinen terapia
 • fysikaalinen terapia
 • apuvälinepalvelut.

Fysioterapia on tärkeä osa aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen ihmisen kuntoutusta. Fysioterapeutti tutkii ihmisen kykyä liikkua sairastumisen jälkeen. Ihmisen halvaantunut puoli arvioidaan. Omatoimisuus ja päivittäisten toimintojen taidot tutkitaan. Ympäristö ja ympäriltä tulevat vaatimukset vaikuttavat omatoimisuuteen ja selviytymiseen arjessa. Tästä syystä fysioterapeutti arvioi myös ympäristöä ja sen vaikutusta ihmisten toimintaan esimerkiksi omassa kodissa.

Sairastumisen alussa fysioterapeutti tekee asento-, liike- ja hengityshoitoja. Tämän jälkeen aloitetaan liikkumista tukeva hoito. Silloin autetaan kuntoutujaa tutustumaan uudestaan omiin liikkumisen taitoihin. Kuntoutumisen myötä fysioterapeutti laajentaa liikkeiden harjoittelua ja siirtää harjoittelua omatoimisuuden myötä sairastuneen ihmisen omaksi toiminnaksi.

Fysioterapian tehtäviin kuuluu myös läheisten ohjaus ja neuvonta. Omatoimisuuden ja liikkumisen kuntoutumisessa on tärkeää, että arki on kuntouttavaa. Tällöin läheisten rooli kuntoutujan tukena on tärkeää.

Elämänsisällön kannalta liikunnalla saattaa olla suuri merkitys ja moni löytääkin sen kautta keinoja arkielämän rytmittämiseen. Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin, mielialaan ja terveyteen!

Lähde: Suomen fysioterapeutit 2013 ja Kuntoutus. 2008. Duodecim

Jalat

Päivittäisiä toimintoja ovat:
 • syöminen
 • juominen
 • nukkuminen
 • pukeutuminen, peseytyminen
 • liikkuminen.


Fysioterapian muotoja ovat:
 • Asentohoito
 • Liikehoito
 • Hengityshoito
 • Mobilisointi
 • Ohjaus ja neuvonta
VERKKOVARAANI