Pikalinkit

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus auttaa suunnittelemaan työelämään paluun mahdollisuuksia sairastumisen jälkeen.

Jos sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä lähivuosina tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä, sairastuneella ihmisellä on oikeus saada tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia.

Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä:
  • ammatinvalinnanohjausta
  • kuntoutustutkimusta
  • työ- ja koulutuskokeiluja
  • työhön valmennusta
  • ammatillista (ja muuta) koulutusta
  • työvoimaneuvontaa
  • työhönsijoitusta
  • elinkeinotukea
  • työn tai opiskelun apuvälineitä
  • työolosuhteiden järjestelytukea.


Lähde: Kela 2013

Apua sinulle:


Telan asiaa työkyvystä

Työvoimatoimiston tietoa vammautuneelle tai sairastuneelle ihmiselle

Tietoa Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kansaneläkelaitos, työeläkevakuutus, tapaturma- ja liikennevakuutus, työvoimaviranomaiset sekä ammatilliset oppilaitokset.

VERKKOVARAANI