Pikalinkit

Kuntoutus

Kuntoutuksella vahvistetaan sairastuneen ihmisen kykyjä ja taitoja pärjätä omassa arjessa sairastumisen jälkeen.

Alkuvaiheen tehokas kuntoutus on erityisen merkittävää. Varhain aloitettu kuntoutus takaa parhaan tuloksen. Jokaiselle potilaalle tehdään jo ensimmäisessä sairaalassa arvio kuntoutuksen tarpeesta, kun sairastuneen ihmisen tilanne antaa siihen mahdollisuuden. Kuntoutus jatkuu ihmisen tilanteen mukaan ja jatkokuntoutusta arvioidaan säännöllisesti.

On hyvä, jos kuntoutujan tukena on moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Tällaiseen ryhmään kuuluu yleensä seuraavia ammattilaisia:
  • neurologian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja
  • fysioterapeutti
  • puheterapeutti
  • neuropsykologi
  • toimintaterapeutti
  • kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä.

Sairaalajakson jälkeen sairastunut ihminen voi saada avo- ja laitoskuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa sairastuneen ihmisen taitoja ja kykyjä toimia arjessa. Kuntoutuksen onnistumisessa tärkeintä on sairastuneen ihmisen oma aktiivisuus ja kiinnostus kuntoutumistaan kohtaan.

Yhdessä se kuntoutuminen onnistuu


Askeleet
VERKKOVARAANI