Pikalinkit

Sosiaalityön eri muodot

Sosiaalityön tehtävänä on auttaa ihmisiä pärjäämään omassa arjessaan erilaisin tukitoimin.

Kunnat tarjoavat erilaisia sosiaalityön muotoja. He tekevät viranomaisina päätöksiä erilaisista tukimuodoista, jotka auttavat pärjäämään arjessa. Sosiaalityöntekijä suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa arkea. Tavoitteena on, että apua tarvitseva ihminen pärjää mahdollisimman pitkälle omin voimin omassa elämässään. Voit ottaa mihin tahansa kotikunnan sosiaalityöhön yhteyttä tarvittaessa. Heillä on velvollisuus ohjata asiakas oikean palvelun äärelle.

Sosiaalityön eri muotoja:


Vammaispalvelut tarjoavat vammaisuuden perusteella erilaisia palveluja:
  • kuljetus
  • asuminen
  • apuvälineet
  • henkilökohtainen avustaja
  • asunnon muutostyöt

Näitä palveluja voi saada vammaisuuden ja pitkäaikaisen avun tarpeen perusteella. Palvelut kirjataan ylös palvelusuunnitelmaan.

Aikuissosiaalityön palvelut tukevat aikuisen ihmisen elämää arjessa. Tunnetuin aikuissosiaalityön muoto on toimeentulotuki. Aikuissosiaalityö auttaa työllistymiseen, elämänhallintaan (raha-asiat, päihteet, ihmissuhteet) ja äkillisiin kriisitilanteisiin (esimerkiksi ero, häätö, tulipalo) liittyvissä ongelmissa.

Lastensuojelu auttaa perheitä ja turvaa lasten turvallista kehitystä sekä kasvua. Sairastuminen perheessä saattaa vaatia lastensuojelun ammattilaisten apua. Heillä on mahdollisuus auttaa perhettä kohtaamaan kriisiä sekä ohjata siitä eteenpäin.

Lähde: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä Sosiaalihuoltolaki
VERKKOVARAANI