Pikalinkit

Toimenpiteet sairaalassa

Sairaalaan saavuttaessa selvitetään ensin, onko kyseessä aivoinfarkti.

Aivoinfarkti ja aivoverenvuoto voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita, mutta ne erotetaan toisistaan tutkimalla aivoista otettuja kuvia.

Verihyytymän tukkima verisuoni avataan liuottamalla, jos mahdollista. Erityistilanteissa voidaan verenkierron palauttamiseksi harkita myös muita toimenpiteitä. Näitä erityisiä hoitotoimenpiteitä tehdään yliopistollisissa sairaaloissa.

Yhteystietoja sairaaloihin:
Sairaanhoitopiirit

Kaikille aivoinfarktin sairastaneille aloitetaan uusien tukkeutumien ehkäisy joko tulpan syntyä estävillä tai veren hyytymistaipumusta vähentävillä lääkkeillä (ASA eli aspiriini, dipyridamoli, klopidogreeli tai varfariini).

Useimmiten tarvitaan myös verenpaine- ja kolesterolilääkitystä.

Sairaalassa tarkkaillaan erityisesti päänsärkyä, pahoinvointia, tajunnantasoa ja verenpainetta. Potilas herätetään myös yöllä oireiden seuraamista varten.

Aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa pysyviä tai väliaikaisia halvausoireita.
Halvausoireet voivat vaikeuttaa esimerkiksi:
  • liikkumista
  • syömistä
  • pukeutumista
  • hygienian hoitamista
  • harrastuksia
  • toisten ihmisten tapaamista.

Lähde: Käypä hoito -suositus 2011

  • AVH-yksikkö on aivoverenkiertohäiriöidenhoitoon ja varhaiskuntoutukseen erikoistunut osasto tai sen osa.
  •  
  • Osastolla toimii moniammatillinen hoitotiimi = neurologi, sairaanhoitaja, fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä.

VERKKOVARAANI