Pikalinkit

Seuranta

Sairaalassa henkilökunta kertoo aivoverenkiertohäiriöön sairastuneelle ihmiselle ja hänen läheisilleen mitä sairaalan jälkeen tapahtuu.

Jo sairaalassa kuntoutusohjaaja on yhteyshenkilö kodin, sairaalan, hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden ja viranomaisten välillä. Kuntoutusohjaajan palvelut kohdistuvat erityisesti siihen, miten potilas selviytyy kotona ja yleensä sairaalan ulkopuolisessa elämässä.

Kuntoutusohjaaja on mukana:
  • apuvälineitten hankinnoissa suunnittelee kodin asunnonmuutostöitä
  • neuvoo etuusasioissa
  • tiedottaa järjestötoiminnasta.

Sairaalavaiheen jälkeen kuntoutusohjaaja seuraa tarvittaessa kotikäyntien tai poliklinikkakäyntien yhteydessä, miten suunnitellut toimenpiteet ovat edenneet ja toteutuneet.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan seuranta ja jatkohoito tapahtuu sairastuneen ihmisen tarpeiden mukaan oman sairaanhoitopiirin sairaalassa tai avoterveydenhuollossa. Hoitava sairaala lähettää jatkohoitopaikkaan epikriisin eli tutkimuksista ja hoidoista tehdyn yhteenvedon sekä kuntoutustyöntekijöiden lausunnot.
Sairastunut ihminen käy säännöllisesti lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotoilla seurannassa hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tästä linkistä pääset avh-kuntoutusosioon:

Mitä kuntoutusta tarvitaan?.


Lähde: Ulkoinen linkki: Pirkanmaan shpiiri: AVH-potilasohjeet

VERKKOVARAANI