Pikalinkit

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjat ovat hoidossa käytettäviä aineistoja, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tietoja.

Hoitopaikat
Aivoverenkiertohäiriöön sairastunut hoidetaan aluksi keskussairaalan akuuttiosastolla, jonka jälkeen hänet siirretään terveyskeskuksen vuodeosastolle tai aluesairaalan neurologian osastolle.
Osastolla hän saa tarpeen mukaan fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja puheterapiaa. Tärkeänä osana kuntoutusta on sairastuneen oman aktiivisuuden korostaminen.

Ensitietopäivä
Sairaalat järjestävät säännöllisesti Ensitietopäiviä AVH-potilaiden omaisille ja niille sairastuneille, jotka ovat siirtyneet kotihoitoon. Tilaisuuden tarkoituksena on antaa tietoa AVH:sta, sen hoidosta ja eri terapioista. Ensitietopäivässä on puhumassa moniammatillinen työryhmä (neuropsykologi, neurologian erikoislääkäri, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, terapeutit). Lisäksi paikalliset AVH-yhdistykset esittelevät toimintaansa ja vertaistuen mahdollisuuksia.

Hoitosuunnitelma
Hoitossuunnitelma sisältää yksityiskohtaisesti tiedon siitä, kuinka potilaan hoito järjestetään sekä siitä, missä ajassa hoito toteutetaan. Hoito toteutetaan yhdessä potilaan kanssa. Suunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa ja/tai läheisensä kanssa. Suunnitelma voidaan laatia myös laillisen edustajan kanssa.

Kuntoutussuunnitelma
Kuntoutussuunnitelmalla tarkoitetaan julkisen terveydenhuollon hoitavalla taholla tehtyä suunnitelmaa avo- ja laitoskuntoutuksesta. Suunnitelmaa tarvitaan Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta tai vakuutusyhtiön kuntoutusratkaisuja varten.

Lääkärinlausunto
Lääkärinlausunto on lääketieteellisesti perusteltu lääkäriasiantuntijan arvio potilaan tilanteesta.

Toimittanut: M.Holopainen 2013
VERKKOVARAANI