Pikalinkit

Lääkitys

Alkulääkitys:
Sairauden alkuvaiheessa on tärkeää huolehtia neste-ja suolatasapainosta, riittävästä hapensaannista sekä määrittää verenpaine, verensokeri ja lämpötila.

Useimmilla potilailla on alkuvaiheessa häiriöitä peruselintoiminnoissa ja säätelyjärjestelmissä. On havaittu, että esimerkiksi kohonnut verensokeri ja lämpötila lisäävät aivokudoksen vauriota ja heikentävät potilaan ennustetta, jonka vuoksi ne pyritään pitämään riittävän alhaisella tasolla. Potilaan tila vaatii yleensä aina myös nestetasapainon korjaamista tiputuksella.

Kohonnut verensokeri hoidetaan insuliinilla joko ihonalaisesti tai suonensisäisesti. Verenpainetta ei alkuvaiheessa yleensä lääkitä kuin tarvittaessa aivoverenvuotopotilailla tai sellaisilla infarktipotilailla, joiden verenpainetaso on hyvin korkea. Aivoinfarktissa alkuvaiheen korkea verenpaine on elimistön suojamekanismi, jolla pyritään turvaamaan aivoverenkiertoa.

Jatkolääkitys:
Osalla potilaista oireet saattavat edetä ensimmäisinä vuorokausina, jolloin joissain tapauksissa aloitetaan verenohennushoito joko suonensisäisesti tai pistoksina ihonalaisesti.

Kaikille aloitetaan uusien tukkeutumien ehkäisy joko tulpan syntyä estävillä tai veren hyytymistaipumusta vähentävillä lääkkeillä (ASA eli aspiriini, dipyridamoli, klopidogreeli tai varfariini). Useimmiten lisäksi tarvitaan myös verenpaine- ja kolesterolilääkitystä.

Lähde: Ulkoinen linkki: Pirkanmaan shpiiri: AVH-potilasohjeet

  • Osta apteekista dosetti eli lääkkeiden annostelulokerikko.
  •  
  • Lääkkeistä on apua vain jos ne muistetaan ottaa.
  •  
  • Apteekista voi myös ostaa palveluna valmiiksi annostellut lääkkeet.
  •  
  • Lääkkeiden omavastuuosuus eli lääkekatto vuonna 2013 on 670 €.

Lääkekortti
Lääkekortti.fi on sähköinen palvelu lääkitys- ja rokotustietojen hallintaan. Palvelussa voi ylläpitää, muokata ja tulostaa lääkitys- ja rokotustietoja.

VERKKOVARAANI