Pikalinkit

Käypä hoito

Käypä hoito-suosituksilla pyritään takaamaan kaikille Suomessa asuville yhtenäiset hoitokäytännöt ja parantamaan hoidon laatua. Suosituksissa käsitellään terveyteen ja sairauksien hoitoon liittyviä asioista.

Aivoinfarkti hoitosuositus:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50051

Kaikki hoitosuositukset:

Käypä hoito-suositukset

Lähde: Käypä hoito -suositukset 2013

VERKKOVARAANI