Pikalinkit

Ensiapu ja hoitoon hakeutuminen

Nopea ensihoito on äärimmäisen tärkeää!
Soita hätänumeroon ja noudata ohjeita!

Tunnista oireet:

  • Äkillinen toispuolinen halvaus tai lihasheikkous, mikä ilmenee käden puristusvoiman heikkoutena ja jalan voimattomuutena sekä liikkumattomuutena
  • Suupieli saattaa roikkua ja nieleminen on vaikeaa
  • Puhe on puuromaista tai autettava ei pysty puhumaan
  • Pahoinvointi ja päänsärky


Rauhoita autettavaa ja aseta hänet lepoon.

Jos henkilö menettää tajuntansa, mutta hän hengittää normaalisti, aseta hänet kylkiasentoon.

Jos autettava menee elottomaksi, aloita painelu-puhalluselvytys, rytmillä 30 painelua ja 2 puhallusta.

Lähde: Punainen risti 2017
VERKKOVARAANI