Pikalinkit

Oma terveys

Terveet elämäntavat vaikuttavat terveyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Hyvinvointi

Perheellä ja ystävillä on tärkeä merkitys hyvinvoinnin rakentamisessa, läheisten tuki auttaa sopeutumaan vaikeisiinkin tilanteisiin.

Hyvinvointia tukee:
 • oman elämän ja sen merkityksen ymmärtäminen
 • itsensä arvostaminen
 • kyky ja halu oppia uutta
 • kokemus tarpeellisuudesta omassa yhteisössä
 • hyvät ystävät ja läheiset ihmiset
 • mielekäs tekeminen: työ tai harrastus
 • taito puhua mieltä painavista asioista
 • kohtuullinen toimeentulo ja turvallinen asuinympäristö

Liikunta

Liikunta ylläpitää ja kohentaa terveyttäsi, myös aivojen terveyttä. Kestävyysliikunta parantaa verenkierto- ja hengityselimistön suorituskykyä.

Liikunta on lääke - Aikuisten liikunta-suositus:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/khp00077

Ravinto

Säännöllisen ruokailun avulla jaksat paremmin ja ylläpidät päivärytmiä.

Riittävä uni

Uni on terveydelle välttämätöntä, kukaan ei pärjää ilman unta.
Kun nukut ja lepäät riittävästi, voit paremmin.
Tutustu Terveyskirjaston artikkeliin unesta. Artikkelissa on myös itsehoitoneuvoja:
Unettomuus

Päihteet

Päihteiden käyttöä kannattaa välttää, kun olet sairastunut aivoverenkiertohäiriöön.
 • Sairastuneen verenkierto ja hermosto ovat olleet kovassa rasituksessa. Runsas alkoholinkäyttö voi lisätä niiden vaurioita.
 • Alkoholia kohtuullisesti käyttävän pitää huomioida, miten alkoholi vaikuttaa muuttuneeseen liikuntakykyyn ja lääkkeiden kanssa. Lääkärin kanssa kannattaa keskustella, voiko omien lääkkeiden kanssa nauttia alkoholia ollenkaan.
 • Alkoholi aiheuttaa erityisesti tasapaino-ongelmista kärsiville kaatumisriskin. Kaatumisesta voi seurata vammoja, jotka haittaavat aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutumista.


Toimittanut: M. Holopainen 2013
VERKKOVARAANI