Pikalinkit

Aivoinfarkti

Tukos aivoissa aiheuttaa verettömyyttä aivokudoksessa. Tukoksia on erilaisia ja ne syntyvät eri mekanismein.

Aivoinfarkti on valtimon tukkeutumisesta aiheutunut kudosvaurio aivoissa. Aivot tarvitsevat veren kuljettamaa happea ja ravintoaineita. Mikäli verenkierto tukkeutuu alkavat aivojen hermosolut kuolla. Tukoksen tärkein hoitomuoto on liuotushoito.

Mitä nopeampi hoito sitä vähemmän aivoihin syntyy vauriota!

Erilaisia syitä aivoinfarktiin

Aivoinfarktin syynä on yleensä valtimoiden kovettumatauti (ateroskleroosi). Valtimotauti tarkoittaa verta kuljettavien valtimoitten ahtautumista, jonka seurauksena veri ei pääse kulkemaan suonessa normaalisti. Valtimotaudin kaventamaan suoneen voi kehittyä verihyytymä, joka lopullisesti tukkii suonen.

Sydämestä lähtöisin oleva verihyytymä (embolia) aiheuttaa noin neljänneksen aivoinfarkteista. Verihyytymä kulkeutuu veren mukana valtimoita pitkin kunnes kiilautuu johonkin aivovaltimon haaraan. Verisuoneen syntyy tukos.
Yleisin syy emboliaan on eteisvärinä eli sydämen rytmihäiriön muoto. Sydämen eteiset eivät supistu säännöllisesti, vaan eri kohdat supistelevat eri tahdissa. Suurin vaara eteisvärinässä on se, että sen vuoksi verihyytymä lähtee liikkeelle ja se aiheuttaa aivoverenkiertohäiriöitä. Tämän vuoksi hyytymien syntyä ehkäistään antikoagulaatio- eli ns. verenohennushoidolla.

On olemassa myös muita asioita, jotka aiheuttavat aivojen verenkierrolle esteitä:
  • TIA-kohtaus. TIA-kohtaus on ohimenevä häiriö. Sitä esiintyy eniten iäkkäillä ihmisillä.
  • Kaulavaltimon dissektoituma eli kaulavaltimon repeämästä lähtevä hyytymä.
  • Sinustromboosi eli hyytymä laskimoverenkierrossa.
  • Mikroangiopatina eli pienten suonten tauti.


Lähde: Tietoa aivoverenkiertohäiriöistä. 2017. Aivoliitto, Terveyskirjasto 2016 & Neurologia. 2011, Duodecim.
VERKKOVARAANI