Pikalinkit

Afasia

Afasia eli aivolähtöinen kielellinen häiriö

Afasialla tarkoitetaan kielellistä häiriötä, joka on seurausta aivojen vauriosta. Afasiaa aiheuttavat eniten aivoverenkiertohäiriöt (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto). Afasiaa liittyy myös aivovaurioihin, aivokasvaimiin tai dementioihin. Afasian oireita ovat puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen, lukemisen ja/tai kirjoittamisen häiriöt.

Afasia voi olla lievä, keskivaikea tai vaikea. Afasia vaikeuttaa keskustelua ja ajatusten vaihtamista, siten vuorovaikutustilanteet muiden kanssa voivat olla turhauttavia. Yleensä afasia aiheuttaa haittaa arjen selviytymisessä, sosiaalisissa tilanteissa ja oman elämän hallinnassa. Mitä vaikeampi afasia on, sitä suurempaa haittaa se tuottaa sairastuneen elämään.

Henkilöt, joilla on afasia:
  • Ovat edelleen älykkäitä.
  • Tietävät, mitä haluavat.
  • Ovat pystyviä aikuisia.
  • Voivat tehdä päätöksiä omista asioistaan.

Afasia on kommunikoinnin ongelma, johon liittyy aina vähintään kaksi ihmistä.
Perhe ja lähipiiri ovat erittäin tärkeässä roolissa afasian haitan pienentämisessä. On tärkeää, että ympäristö ja läheiset tukevat afasiaan sairastunutta henkilöä ja hänen itsenäisyyttään, sekä pyrkivät pienentämään afasian aiheuttamaa haittaa henkilön elämässä. Haittaa voidaan pienentää tuetun keskustelun menetelmillä.

Afasiasta kuntoutuminen on hyvin yksilöllistä. Siihen vaikuttavat mm. aivoverenkiertohäiriön vaikeusaste, sairastuneen ikä, afasian vaikeusaste ja spontaani kuntoutuminen pian sairastumisen jälkeen.

Puheterapia

Suurimmat kuntoutumisen tulokset saavutetaan puheterapiassa 1–2 vuoden aikana sairastumisesta. Tällöin kielelliset toiminnot palautuvat nopeimmin.

Tämän jälkeen kuntoutuminen hidastuu, mutta kyky oppia kieltä säilyy edelleen ja afasiasta kuntoutuminen jatkuu lopun elämän.

Aivoverenkiertohäiriön yhteydessä voi esiintyä myös häiriöitä, jotka lisäävät afasian aiheuttamaa haittaa, esimerkiksi apraksia (tahdonalaisten toimintojen häiriöt), masennus, voimakas väsyvyys, tunteiden säätelyn muutokset ja/tai toiminnanohjauksen ongelmat.

Lähde: Aivoliitto 2017
VERKKOVARAANI