Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa aivovammautunutta ihmistä ja hänen läheistään sopeutumaan arkeen.

Sopeutumisvalmennus järjestetään useimmiten vajaan viikon mittaisina kursseina. Kursseilla yhtenä menetelmänä käytetään ryhmäkeskustelua, joita edeltää asiantuntijan pitämä alustus esimerkiksi vamman oireista ja vaikutuksista elämän eri alueisiin ja toimintakykyyn.
Kurssilaisten kanssa käydään läpi palvelujärjestelmää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden arkea helpottavien palvelujen osalta. Heillä on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.

Sopeutumisvalmennus mainitaan eri laeissa. Sen tavoitteena on kuntoutujan ja hänen läheisensä ohjaus ja valmentaminen sekä psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten voimavarojen vahvistaminen. Tiedon ja vertaistuen saamisen lisäksi tarkoituksena on edistää ja tukea kuntoutujan selviytymistä arjesta.

Sopeutumisvalmennusta järjestävät muun muassa Kela ja eri järjestöt. Valmennuksia rahoittavat Kelan ja RAY:n lisäksi vakuutusyhtiöt ja terveydenhuolto.

Teksti: kuntoutussuunnittelija A. Korhonen, Aivovammaliitto 2016


Lisätietoa Aivovammaliiton omilta internetsivuilta:


Aivovammaliiton sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennusesite 2017
Aivovammaliiton Sopeutumisvalmennusesite
14MB, päivitetty 8.12.2016
VERKKOVARAANI