Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Puheterapia

Tavoitteena on auttaa ihmistä kommunikoimaan jokapäiväisessä elämässä.

Aivovamman saaneella on usein alkuvaiheessa vaikea kommunikoida muiden kanssa. Osalle ihmisistä saattaa jäädä aivovammasta johtuen lieviä vaikeuksia jutella muiden ihmisten kanssa. Puheen tuotto, puheen ymmärtäminen, lukeminen ja kirjoittaminen ovat kaikki monimutkaisia, usean aivoalueen sujuvaa yhteistyötä vaativia toimintoja.

Puheen tuottamisen häiriöitä voivat olla esimerkiksi:
 • Suunnittelun vaikeus
 • Aloittamisen vaikeus
 • Vaikeus löytää sanoja
 • Puheen juuttuminen
 • Lauseiden tuottamisen vaikeus.

Puheen ymmärtämisen häiriöitä voivat olla esimerkiksi:
 • Äänteiden hahmottamisen vaikeus
 • Sanojen ymmärtämisen vaikeus
 • Puheen muistamisen heikkous
 • Kieliopin ymmärtämisen haasteellisuus

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa aivovamman jälkeisiä kielen ja kommunikoinnin häiriöitä. Kuntoutuksen tavoitteena on helpottaa potilaan kommunikointikykyä. Kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät vaihtelevat häiriön tyypistä ja vaikeusasteesta riippuen. Puheterapia ei ole vain ääntämisen tai sanaston kehittämistä. Vuorovaikutustaitoja voidaan kuntouttaa ryhmämuotoisessa puheterapiassa.

Lähde: Ohjepankki, vsshp & Aivovammaliitto

VERKKOVARAANI