Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Kuntoutus

Aivovamman saanut henkilö tarvitsee pitkäkestoista kuntoutusta, jota toteuttamaan tarvitaan aivovammoihin perehtyneet, kokeneet työntekijät.

Aivovamman saanut henkilö tarvitsee pitkään kestävää kuntoutusta. Kuntoutuksen on tapahduttava yhteistyössä vammautuneen ihmisen, hänen läheisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Moniammatillinen työryhmä:
 • vammautunut ihminen
 • läheiset
 • kuntoutusohjaaja
 • lääketieteen,
 • terapiatyön ja
 • sosiaalityön edustaja

Yllä mainittuja ihmisiä pyydetään osallistumaan kuntoutukseen ja sen suunnitteluun tarpeen mukaan. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa vammautunutta ihmistä tiedostamaan vamman aiheuttamat oireet ja tukea toimintakyvyn kohentumista erilaisin keinoin. Myös vammautuneen ihmisen läheiset tarvitsevat tukea ja ohjausta, sillä aivovamma muuttaa heidänkin elämänsä.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen muodoista keskeisin on neuropsykologinen kuntoutus. Muuta kuntoutusta voivat olla mm. toimintaterapia, puheterapia, fysioterapia sekä kuntouttava hoitotyö. Näiden lisäksi tarvitaan erikoislääkärien, kuntoutusohjauksen ja sosiaalityön palveluja. Kuntoutus voi toteutua avohoitona tai laitosmuotoisesti ja sen tarve voi jatkua vuosien ajan.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus auttaa vammautunutta ihmistä ja hänen perhettään löytämään voimavaroja selviytymiseksi uudessa elämäntilanteessa sekä luo yhteyksiä muihin samankaltaisessa tilanteessa oleviin.

Risto kertoo perheen merkityksestä kuntoutuksessa ja arjen kuntouttavasta merkityksestä. Tärkeää on, miten perhe yhdessä pärjää arjen haasteissa:


Muistilista

Muistilistojen avulla voit helpottaa arkeasi. Valitse alla oleva linkki ja saat muistilistan käyttöösi tulostamalla sen tai lähettämällä omaan sähköpostiisi.

Muistilista terapeutin tapaamiseen

VERKKOVARAANI