Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Vakuutusjärjestelmä Suomessa

Tapaturma- ja liikennevakuutus ovat lakisääteisiä vakuutuksia. Vapaa-ajanvakuutus on henkilön ja vakuutusyhtiön välinen sopimus.

Tapaturmavakuutuksen piiriin kuulut: mikäli vammautuminen on tapahtunut työtä tehdessä, työmatkalla tai työnantajan asialla ollessa. Myös ammattitaudit kuuluvat tapaturmavakuutuksen piiriin. Tapaturmana korvataan myös työssä aiheutuneesta pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta johtuva vamma tai sairaus. Tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin.

Kuulut liikennevakuutuksen piiriin: mikäli vammautumisesi johtuu liikennevahingosta. Liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Työmatkalla tapahtuneista onnettomuuksista maksetaan korvausta liikennevakuutuksen kautta vain, jos korvaus ylittää tapaturmavakuutuksen korvausten määrän.

Muissa tapauksissa kuulut yleisen palvelujärjestelmän piiriin eli käytössäsi sinulla ovat Kelan, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palvelut.

Jos sinulla on ollut vapaaehtoisia henki- tai yksityistapaturmavakuutuksia, voit sieltä kautta hakea korvauksia vakuutusehtojen mukaisesti. Yksityisvakuutuksia ei soviteta yhteen lakisääteisten vakuutusten korvausten kanssa. Kuitenkin sairaanhoitokuluja korvataan yleensä vain siltä osin, kun ne ylittävät jonkin lakisääteisen vakuutuksen korvaukset.

Lähde: Sosiaaliturvaopas 2011, Aivovammaliitto
VERKKOVARAANI