Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Sosiaalityön palvelut aivovammautuneelle ihmiselle ja hänen läheisille

Kunnan viranomainen tekee päätöksiä erilaisista tukimuodoista, jotka auttavat pärjäämään arjessa.

Sosiaalityöntekijä suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa arkea. Tavoitteena on, että apua tarvitseva ihminen pärjää mahdollisimman pitkälle omin voimin omassa elämässään. Voit ottaa mihin tahansa kotikunnan sosiaalityöhön yhteyttä tarvittaessa. Heillä on velvollisuus ohjata asiakas oikean palvelun äärelle.

Sosiaalityön eri muotoja

Vammaispalvelut tarjoavat vammaisuuden perusteella erilaisia palveluja:
 • kuljetus
 • asuminen
 • apuvälineet
 • henkilökohtainen avustaja
 • asunnon muutostyöt
 • vaikeavammaisten ihmisten päivätoiminta.

Näitä palveluja voi saada vammaisuuden ja pitkäaikaisen avun tarpeen perusteella. Palvelut kirjataan ylös palvelusuunnitelmaan.

Aikuissosiaalityön palvelut tukevat aikuisen ihmisen elämää arjessa. Tunnetuin aikuissosiaalityön muoto on toimeentulotuki. Aikuissosiaalityö auttaa työllistymiseen, elämänhallintaan (raha-asiat, päihteet, ihmissuhteet) ja äkillisiin kriisitilanteisiin (ero, häätö, tulipalo yms.) liittyvissä ongelmissa.

Lastensuojelu auttaa perheitä ja turvaa lasten turvallista kehitystä sekä kasvua. Sairastuminen perheessä saattaa vaatia lastensuojelun ammattilaisten apua. Heillä on mahdollisuus auttaa perhettä kohtaamaan kriisiä sekä ohjata kriisistä eteenpäin.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on lakisääteinen ja se tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelman avulla voit itse kertoa, mitä palveluja koet tarvitsevasi ja toivoa miten ne toteutetaan. Vaikka sinulle on laadittu palvelusuunnitelma, tulee palveluja hakea erikseen. Suunnitelman teko käynnistyy niin, että asiakas ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliviranomaiseen. Se on laadittava asiakkaalle ilman aiheeton viivytystä. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan.
(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä Sosiaalihuoltolaki)

Teksti: A.-M. Bruns, Aivovammaliitto 2016

Vammaispalvelujen käsikirja

Vammaispalvelujen käsikirja on tarkoitettu pääasiassa ammattilaisille. Kannattaa kuitenkin palvelujen käyttäjänä käydä tutustumassa sen tarjoamaan tietoon.

Palvelusuunnitelmasta Vammaispalvelujen käsikirjassa

VERKKOVARAANI