Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Edunvalvonta

Maistraatti ja poliisi kuuluvat valtion alaisuuteen. Maistraatista voi selvittää edunvalvojuutta. Poliisi myöntää vammaiselle ihmiselle pysäköintiluvan.

Maistraatti on valtion hallintoa, joka toimii paikallisesti. Ihmisen edunvalvonta on osa maistraatin toimintaa. Maistraatti käyttää siitä nimitystä holhoustoimi. Edunvalvontaa voi hakea, kun sairastunut ihminen ei pysty huolehtimaan omista asioistaan. Yleisimmin edunvalvoja määrätään taloudellisiin asioihin. Edunvalvojana voi toimia yksityishenkilö tai kunnan virkaholhooja.

Mistä saan pysäköintiluvan?

Trafi myöntää henkilökohtaisen pysäk vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse, tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönnetään vammaiselle, ei vammaista kuljettavalle henkilölle.


Liikunnallinen haitta

Pysäköintiluvan saamisen edellytyksenä on että sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva liikunnallinen haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja on kokonaisuudessaan arvioitu tapaturmavakuutusvakuutuslain 18 a §:n perusteella haittaluokan 11 mukaiseksi.

Pysäköintiluvalla saa pysäköidä:
 • Vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.
 • Maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta.
 • Alueelle, missä pysäköinti on muutoin kielletty. Pysäköinti ei saa estää muuta liikennettä, mikä koskee myös kevyen liikenteen väyliä.
 • ”Pysäköinti kielletty” merkillä, elleivät muut tieliikennelain tai asetuksen säännökset ole esteenä.
 • Rajoitusta pidemmäksi ajaksi sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkillä rajoitettu.
 • Yksityisellä alueella pysäköintilupa ei oikeuta poikkeavaan pysäköintiin ellei siihen ole osoitettu paikkaa.


Lähde: Finlex, Tampereen kaupunki 2011, Sosiaaliportti 2012
VERKKOVARAANI