Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Aivovamman oireita

Oireet ovat aina yksilöllisiä.

Aivovamman aiheuttamia oireita ovat ensisijaiset oireet ja myöhemmin ilmenevät oireet. Myöhemmin ilmenevistä oireista käytetään nimitystä aivovamman jälkitila.

Akuutin eli äkillisen vaurion aiheuttamat mahdolliset oireet, joiden perusteella aivovamma diagnosoidaan:

 • Tajuttomuus ja sen kesto
 • Muistinmenetys ja sen kesto
 • Henkisen tilan muutos esim. sekavuus

Aivovamman aiheuttamia jälkitilan oireita voivat olla:
 • epänormaali väsymys ja rasituksen sietokyky
 • tarkkaavuuden ylläpidon ja keskittymisen heikentyminen
 • muistitoimintojen häiriöt, erityisesti lähimuistin heikentyminen
 • aloite- ja suunnittelukyvyn heikentyminen
 • toiminnan ja ajattelun hidastuminen ja juuttuminen
 • sanojen löytämisen ja sanattoman viestinnän ymmärtämisen vaikeus
 • vaikeus itse tunnistaa vamman aiheuttamia oireita ja muutoksia
 • toimintojen, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeudet, kuten ärsykeherkkyys, äkkipikaisuus, ärtyneisyys, arvaamattomuus, korostuneet mielialan vaihtelut
 • luonteen muutokset, luonteenpiirteiden korostuminen tai latistuminen
 • arviointikyvyn ja kriittisyyden heikentyminen
 • ajattelun muuttuminen konkreettiseksi ja lapsenomaiseksi
 • erilaiset fyysiset oireet, kuten halvaukset, tasapainohäiriöt, päänsärky, epilepsia, unihäiriöt, näkökenttäpuutokset, puheen vaikeudet


Diagnoosin tekee aina lääkäri.

Lähde: Aivovammaliitto 2016 & S. Liimatainen. Aivovammojen kuntoutus. Duodecim. 2012

Aivovamman jälkitila ei useinkaan näy päällepäin. Tämän vuoksi vammautuneen ihmisen ja ympäristön on vaikea tulkita ja ymmärtää oireita. Oireet voivat kuitenkin merkittävästi haitata selviytymistä päivittäisissä toimissa, työssä ja sosiaalisissa suhteissa.
Tältä sivustolta löydät lisätietoja aivovammautuneen ihmisen ja hänen läheisten arjesta.

VERKKOVARAANI