Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Mikä on aivovamma?

Aivovammalla tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa aivokudoksen vauriota.

Aivovamma syntyy päähän ja aivoihin kohdistuvan ulkoisen energian vaikutuksesta. Energia voi olla peräisin joko suorasta iskusta, aivoihin kohdistuvasta voimakkaasta hidastuvuusliikkeestä tai aivokudokseen tunkeutuvasta vierasesineestä.

Aivoihin kohdistuva energia voi aiheuttaa erilaisia kudosvaurioita, joita nimitetään niin sanotuksi primaarivaurioiksi eli ensisijaisiksi vaurioiksi. Alla kerrotaan käytännön kannalta tärkeimmistä.

Kallon sisäiset verenvuodot

Kallon sisäinen verenvuoto voi syntyä joko aivokudoksen pinnalle tai sen sisään.

Epiduraalivuoto = kallon pinnalla kulkeva valtimo repeää kallonmurtuman seurauksena, syntyy kovakalvon ulkoinen verenvuoto. Vaatii leikkaushoidon.

Subduraalivuoto = aivojen heilahdusliikkeen seurauksena aivojen pinnalla oleva laskimo repeytyy, syntyy kovakalvon alainen verenvuoto. Vaatii leikkaushoidon.

Traumaattinen subaraknoidaalivuoto eli SAV = tapaturman seurauksena myös aivan aivojen pinnalla niin sanotun lukinkalvon alla kulkevat verisuonet voivat repeytyä, jolloin syntyy lukinkalvonalainen verenvuoto. Se ei vaadi leikkaushoitoa, mutta on usein vakavan aivovamman merkki.

Aivoruhje

Aivoruhje on yleinen tapaturmasta johtuva vaurio aivoissa. Sitä voi verrata mihin tahansa muuhunkin ruhjeeseen, vaikkapa lihaksessa. Ruhjoutuneessa kohdassa aivoja on vaihtelevasti verenvuotoa ja turvotusta. Aivoruhje syntyy yleensä suoran iskun seurauksena ja usein iskukohdalle tai vielä tavallisemmin sen vastakkaiselle puolelle aivoja. Jos ruhjeessa on runsaasti verenvuotoa, puhutaan aivojen sisäisestä verenvuodosta.

Diffuusi aksonivaurio eli DAI

Tärkein aivojen vammamekanismeista on kuitenkin diffuusi aksonivaurio (DAI). ´Diffuusi´ tarkoittaa epämääräistä, epätarkkarajaista ja ´aksoni´ on hermosolujen päähaara. Diffuusi aksonivaurio tarkoittaakin ilmiötä, jossa hermosolujen päähaarojen vaurioituminen johtaa hermosolujen välisten yhteyksien katkeamiseen. Kyse on siis solujen vauriosta.

Lähde: Aivovammaliitto 2016

Tilastotietoa

 • Aivovammoista 65 % syntyy kaatumis- ja putoamistapaturmissa, 20 % liikenneonnettomuuksissa, 5 % väkivaltatapahtumissa ja loput sekalaisista syistä.
 • Vakavista työikäisten vammoista noin 60-70 % johtuu liikenneonnettomuuksista.
 • Vanhuksilla kaatumiset ovat vakavien vammojen tavallisin syy.
 • Kaikista aivovammoista noin 2/3 sattuu miehille.
 • Aivovamma on alle 45-vuotiaiden aikuisten yleisin välitön kuolinsyy.


Lähde: Aikuisiän aivovammojen käypä hoito -suositus

HUS:n sivusto aivovammoista
VERKKOVARAANI