Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Yhdistykset ja järjestöt

Suomen Syöpäyhdistys ry

jäsenjärjestöineen tukee ja kuntouttaa syöpäpotilaita ja heidän läheisiään, kannustaa väestöä entistä vastuullisempaan käyttäytymiseen edistämällä terveyttä, tiedottamalla syövästä, ylläpitämällä syöpäpoliklinikoita sekä solu- ja kudoslaboratorioita ja tukemalla tieteellistä syöpätutkimusta

Maakunnalliset syöpäyhdistykset

järjestävät potilastoimintaa. Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, tukihenkilö- ja virkistystoiminta auttavat potilasta ja hänen läheisiään selviytymään syövän toteamisen jälkeen.

Maakunnallisilla syöpäyhdistyksillä on neuvonta-asemia, poliklinikoita ja laboratorioita sekä hoito- ja potilaskoteja. Yhdistykset ovat mukana syövän ehkäisyssä ja varhaistoteamisessa. Ne välittävät laitosten kautta rintaproteeseja ja muita apuvälineitä potilaille.

Maakunnalliset syöpäyhdistykset kouluttavat alueensa terveydenhuoltoalan ja muiden ammattialojen työntekijöitä, vierailevat kouluissa ja työpaikoilla ja järjestävät yleisötilaisuuksia.

Valtakunnalliset potilasjärjestöt

Valtakunnallisilla potilasjärjestöillä on toimintaa potilaille ja heidän läheisilleen; kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, tukihenkilöitä ja virkistystoimintaa. Tavoitteena on auttaa potilasta ja hänen läheisiään selviytymään syövän toteamisen jälkeen.

Potilasjärjestöt kouluttavat terveydenhuoltoalan ja muiden ammattialojen työntekijöitä, vierailevat kouluissa ja työpaikoilla ja järjestävät yleisötilaisuuksia.

Lähde: Syöpäjärjestöt
VERKKOVARAANI