Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Toimintaterapia

Toimintaterapia auttaa kuntoutuvaa ihmistä rakentamaan arkea jo sairaalassa ja myöhemmin kotona ihmisen arjessa.

Toimintaterapeutti arvioi ihmisen taitoja pärjätä arjen päivittäisissä toiminnossa. Hän myös arvioi apuvälineiden tarvetta sekä asunnonmuutostöitä, mikäli näille on tarvetta. Yhdessä toimintaterapeutin kanssa voi luovasti keksiä erilaisia ratkaisuja pärjätä arjessa.

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan suurin mahdollinen itsenäisyys omassa arjessa ja elämänhallinnassa. Joskus arkinen toiminta vaati ihmiseltä enemmän mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen jälkeen pystyy. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta johtuvista syistä vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä. Tavoitteena on löytää yhdessä ihmisen kanssa ratkaisuja heidän arjen asioihin kotona tai työssä.

Lähde: Suomen toimintaterapeuttiliitto ry

Kenkä

Päivittäiset toiminnot:
 • nukkuminen
 • syöminen
 • juominen
 • hygienian hoito
 • liikkuminen

VERKKOVARAANI