Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä.

Vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä on tärkeä ja luo luottamusta terapialle. Terapia on pitkäaikaista. Ajoissa aloitettu ja tiivis puheterapia on tavoitteen saavuttamisen kannalta parasta.

Puheterapeutin työn kohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet: puhe, kieli, kommunikaatio, ääni, lukeminen ja kirjoittaminen, syöminen ja nieleminen sekä suun motorinen toiminta.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen, yksilö- ja /tai ryhmäterapian, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin,puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen, kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen.

Lähde: Puheterapeuttiliitto
VERKKOVARAANI