Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Fysioterapia

Fysioterapia auttaa kuntoutujaa liikkumisessa ja omatoimisuustaidoissa.

Fysioterapiassa arvioidaan potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään eli kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Se perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen.

Fysioterapialla kuntoutetaan liikkumisen ja liikkeiden häiriöitä.
Sen menetelmiä ovat:
 • ohjaus ja neuvonta
 • terapeuttinen harjoittelu
 • manuaalinen terapia
 • fysikaalinen terapia
 • apuvälinepalvelut.

Fysioterapeutti tutkii ihmisen kykyä liikkua sairastumisen jälkeen. Ihmisen mahdollisesti halvaantunut puoli arvioidaan. Omatoimisuus ja päivittäisten toimintojen taidot tutkitaan. Ympäristö ja ympäriltä tulevat vaatimukset vaikuttavat omatoimisuuteen ja selviytymiseen arjessa. Tästä syystä fysioterapeutti arvioi myös ympäristöä ja sen vaikutusta ihmisten toimintaan esimerkiksi omassa kodissa.

Sairastuneen ihmisen kanssa fysioterapeutti tekee tarvittaessa aluksi asento-, liike- ja hengityshoitoja. Tämän jälkeen aloitetaan liikkumista tukeva hoito. Silloin autetaan kuntoutujaa tutustumaan uudestaan omiin liikkumisen taitoihin. Kuntoutumisen myötä fysioterapeutti laajentaa liikkeiden harjoittelua ja siirtää harjoittelua omatoimisuuden myötä sairastuneen ihmisen omaksi toiminnaksi.

Fysioterapian tehtäviin kuuluu myös läheisten ohjaus ja neuvonta. Omatoimisuuden ja liikkumisen kuntoutumisessa on tärkeää, että arki on kuntouttavaa. Tällöin läheisten rooli kuntoutujan tukena on tärkeää.

Elämänsisällön kannalta liikunnalla saattaa olla suuri merkitys ja moni löytääkin sen kautta keinoja arkielämän rytmittämiseen. Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin, mielialaan ja terveyteen!

Lähteet: Suomen fysioterapeutit ja Duodecim: Kuntoutus

Jalat

Päivittäisiä toimintoja ovat:
 • syöminen
 • juominen
 • nukkuminen
 • pukeutuminen
 • peseytyminen
 • liikkuminen.

Fysioterapian muotoja:
 • Asentohoito
 • Liikehoito
 • Hengityshoito
 • Mobilisointi
 • Ohjaus ja neuvonta

VERKKOVARAANI