Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Sosiaalityön eri muodot

Sosiaalityön tehtävänä on auttaa ihmisiä pärjäämään omassa arjessaan erilaisin tukitoimin.

Kunnat tarjoavat erilaisia sosiaalityön muotoja. He tekevät viranomaisina päätöksiä erilaisista tukimuodoista, jotka auttavat pärjäämään arjessa. Sosiaalityöntekijä suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa arkea. Tavoitteena on, että apua tarvitseva ihminen pärjää mahdollisimman pitkälle omin voimin omassa elämässään. Voit ottaa mihin tahansa kotikunnan sosiaalityöhön yhteyttä tarvittaessa. Heillä on velvollisuus ohjata asiakas oikean palvelun äärelle.

Sosiaalityön eri muotoja:

Vammaispalvelut tarjoavat vammaisuuden perusteella erilaisia palveluja:
 • kuljetus
 • asuminen
 • apuvälineet
 • henkilökohtainen avustaja
 • asunnon muutostyöt

Näitä palveluja voi saada vammaisuuden ja pitkäaikaisen avun tarpeen perusteella. Palvelut kirjataan ylös palvelusuunnitelmaan.

Aikuissosiaalityön palvelut tukevat aikuisen ihmisen elämää arjessa. Tunnetuin aikuissosiaalityön muoto on toimeentulotuki. Aikuissosiaalityö auttaa työllistymiseen, elämänhallintaan (raha-asiat, päihteet, ihmissuhteet) ja äkillisiin kriisitilanteisiin (esimerkiksi ero, häätö, tulipalo) liittyvissä ongelmissa.

Lastensuojelu auttaa perheitä ja turvaa lasten turvallista kehitystä sekä kasvua. Sairastuminen perheessä saattaa vaatia lastensuojelun ammattilaisten apua. Heillä on mahdollisuus auttaa perhettä kohtaamaan kriisiä sekä ohjata siitä eteenpäin.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelmalla tarkoitetaan sosiaalitoimessa laadittua palvelujen tilannekuvausta. Palvelusuunnitelma on lakisääteinen ja se tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelman avulla voit itse kertoa, mitä palveluja koet tarvitsevasi ja toivoa miten ne toteutetaan. Vaikka sinulle on laadittu palvelusuunnitelma, pitää palveluja hakea.

Suunnitelman teko käynnistyy niin, että asiakas ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliviranomaiseen. Palvelusuunnitelma perustuu lakiin ja se on laadittava asiakkaalle ilman aiheeton viivytystä.
Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan.

Lähde: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä Sosiaalihuoltolaki
VERKKOVARAANI