Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Edunvalvonta ja muut valtion palvelut

Maistraatista voi hakea edunvalvontaa. Poliisi myöntää pysäköintiluvan invapaikalle.

Maistraatti on valtion hallintoa, joka toimii paikallisesti. Ihmisen edunvalvonta on osa maistraatin toimintaa. Maistraatti käyttää siitä nimitystä holhoustoimi. Edunvalvontaa voi hakea, kun sairastunut ihminen ei pysty huolehtimaan omista asioistaan. Yleisimmin edunvalvoja määrätään taloudellisiin asioihin. Edunvalvojana voi toimia yksityishenkilö tai kunnan virkaholhooja.

Mistä saan pysäköintiluvan?

Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan (tieliikennelain 28 b §:n ja tieliikenneasetuksen 53 §:n mukaan).

Pysäköintilupaa on haettava henkilön asuinpaikan poliisilaitokselta. Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti. Lupa on voimassa koko maassa. Se kelpaa myös matkustettaessa muissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa. Pysäköintilupahakemukseen on liitettävä lääkärintodistus. Pysäköintilupa on henkilökohtainen, ja se myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen – myös siinä tapauksessa, ettei hän itse kuljeta ajoneuvoa.

Liikunnallinen haitta
Pysäköintiluvan saamisen edellytyksenä on että sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva liikunnallinen haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja on kokonaisuudessaan arvioitu tapaturmavakuutusvakuutuslain 18 a §:n perusteella haittaluokan 11 mukaiseksi. .

Pysäköintiluvalla saa pysäköidä:
 • Vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.
 • Maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta.
 • Alueelle, missä pysäköinti on muutoin kielletty. Pysäköinti ei saa estää muuta liikennettä, mikä koskee myös kevyen liikenteen väyliä.
 • Pysäköinti kielletty-merkillä, elleivät muut tieliikennelain tai asetuksen säännökset ole esteenä.
 • Rajoitusta pidemmäksi ajaksi sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkillä rajoitettu.
 • Yksityisellä alueella pysäköintilupa ei oikeuta poikkeavaan pysäköintiin ellei siihen ole osoitettu paikkaa.

Lähde: Finlex, Tampereen kaupunki, Sosiaaliportti 2013

Vammaisen pysäköintiluvan
myöntää poliisi.
Voit saada pysäköintiluvan,
jos sinulla on vamma,
joka täyttää ehdot
pysäköintiluvan myöntämiseen.

VERKKOVARAANI