Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjat ovat hoidossa käytettäviä aineistoja, jotka sisältävät tietoja potilaan terveydentilasta.

Lääkärinlausunto
Lääkärinlausunto on lääketieteellisesti perusteltu lääkäriasiantuntijan arvio potilaan tilanteesta.

Hoitosuunnitelma
Hoitossuunnitelma sisältää yksityiskohtaisesti tiedon siitä, kuinka potilaan hoito järjestetään. Hoito toteutetaan yhdessä potilaan kanssa. Suunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa ja/tai läheisensä kanssa. Suunnitelma voidaan laatia myös laillisen edustajan kanssa.

Kuntoutussuunnitelma
Kuntoutussuunnitelmalla tarkoitetaan julkisen terveydenhuollon hoitavalla taholla tehtyä suunnitelmaa avo- ja laitoskuntoutuksesta. Suunnitelmaa tarvitaan Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta tai vakuutusyhtiön kuntoutusratkaisuja varten.

Palvelusuunnitelma
Palvelusuunnitelmassa kuvataan ne palvelut ja tukitoimet, joita sairastunut henkilö jo saa, sekä määritellään tulevat tarpeet. Palvelusuunnitelmasta kannattaa olla yhteydessä oman kunnan sosiaalityöhön. Yleensä palvelusuunnitelma kuuluu vammaissosiaalityön piiriin.

Ensitietotilaisuus
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille syöpään vasta sairastuneille ja syöpähoitojen alkuvaiheessa oleville aikuisille potilaille, läheisille ja tukihenkilöille. Tilaisuudessa asiantuntijat kertovat yleisesti syövän hoidosta, sairastumiseen ja hoitoon liittyvästä tuesta sekä kuntoutumisesta.
Asiantuntijoina voi olla esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, ravitsemusneuvoja, kuntoutusohjaaja, seksulaalineuvoja, sosiaalityöntekijä tai vertaistukihenkilö.

Toimittanut: M.Holopainen 2013

VERKKOVARAANI