Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Läheistään hoitava omainen

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta läheisestään, joka ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheeseen, kaikkiin perheen jäseniin.

Omaishoitotilanteissa ollaan ensisijaisesti vanhempia, puolisoita ja lapsia. Hoidettavan henkilön näkökulmasta omaishoitajan antama hoito varmistaa sen, että voi elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Omaishoitajat kokevat, että kotona läheisen elämän laatu paranee ja että hän on tyytyväisempi kuin muualla hoidettaessa.

Omaishoitotilanteissa on eroja hoivan sisällön, keston ja rasittavuuden suhteen.
Omaishoidon tukea voit hakea hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnasta. Tarkempaa tietoa saa kunnan sosiaalitoimistosta.
Käytännössä tukiasioita hoitaa yleensä vastaava (koti)palveluohjaaja tai vanhus- tai vammaistyön sosiaalityöntekijä. Tuesta vastaava työntekijä tekee kotikäynnin, kun hakemus on saapunut.


Lähde: Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry
VERKKOVARAANI