Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Sanasto

Tälle sivustolle on koottu sanakirja, johon on käännetty neurologian ja palvelujärjestelmän sanoja.

A

Anaplastinen gliooma = pahanlaatuisuusluokka 3:n gliooma

Anteriorinen = etuosassa

Astrocytoma = aivojen tähtisolujen kasvain, astrosytooma

B

Benigni = hyvänlaatuinen

Biopsia = näytepalan otto

C

Cerebellum (cerebelli) = pikkuaivot (pikkuaivojen)

Cerebrum (cerebri) = aivot (aivojen)

Chiasma opticum = näköhermojen risteyskohta

Corpus callosum = aivokurkiainen

Cortex = aivokuori

CT = tietokonetomografia, viipalekuvaus, TT

D

Deksametasoni = kortikosteroidi

Dexter (dx.) = oikea

Diplopia = kahtena näkeminen

E

EEG = aivofilmi

Eksterni = ulkoinen, esimerkiksi sädehoito

Elektromagneettinen = sädehoidossa käytettävä säde, säteily "hoitava säde"

Endoskooppi = tähystyslaite

Ependymooma = aivokammioita verhoavien solujen kasvain

Epikriisi = yhteenveto hoitojaksosta

Epilepsia/epileptinen kohtaus = aivotoiminnan ohimenevä häiriö, joka johtuu hermosolujen poikkeavasta sähköisestä toiminnasta

Excisio tai extirpatio = täydellinen kirurginen poisto

F


Fatigue = hoitoväsymys

Fraktio = sädehoidon kerta-annos

Frontaalinen = aivojen etuosassa

G

Gliooma = aivojen tukisolukasvain

Glioblastoma multiforme = pahanlaatuisin aivojen tukisolujen kasvain

Gradus (G) = luokka

Grand mal (GM) = yleistynyt epileptinen kohtaus

Gray (Gy) = sädehoidon yksikkö

H

Hemangioblastooma = hyvänlaatuinen verisuonikasvain

Hemipareesi = toispuoleinen lihasheikkous

Hemiplegia = toispuolinen halvaus

Hemisfääri = aivopuolisko

Histologinen tutkimus =mikroskooppinen kudostutkimus

Hydrokefalus = vesipää, aivoselkäydinnesteen kierron häiriö

Hypofyysi = aivolisäke

I

Immunohistokemiallinen = vasta-ainevärjäyksiin perustuva kudostutkimus

Implantti = siirrännäinen (esimerkiksi jodi 125-kapseli)

IMRT = intensiteetti moduloitu sädehoito

Inferiorinen = alaosassa

K

Karsinooma = syöpä

Kemosädehoito = samanaikainen säde- ja solunsalpaajahoito

Kemoterapia = solunsalpaajahoito, sytostaattihoito

Kognitio, kognitiivinen = tajunnan sisältöön, tiedon vastaanottoon, käsittelyyn, säilyttämiseen ja käyttöön liittyvä

Kortikosteroidi = kortisonihormoni

Kraniaalinen = päähän suuntautuva

Kraniotomia = leikkaus, jossa kallo avataan

Kysta = nestetäytteinen rakkula

L

Lambeau = iho- tai luukieleke

Lateraali ventrikkeli = sivuaivokammio

Lateraalinen = sivulla

Liquor = aivo-selkäydinneste

Lineaarikiihdytin = sädehoitokone

Lobus (lobi) = lohko (lohkon)

Lobus frontalis = otsalohko

Lobus temporalis = ohimolohko

Lobus parietalis = päälakilohko

Lobus occipitalis = takaraivolohko

Lymfooma = imusolmukesyöpä, imukudossyöpä

M

Maligni = pahanlaatuinen

Medulla oblongata = ydinjatke

Meningeooma = aivokalvokasvain

Metastasis = etäpesäke

Mikrokirurgia = leikkaus mikroskoopin avulla

MK, MRI = magneettikuva

N

Necrosis = kuolio

Neurinooma (schwannooma) = hermon kasvain

Nervus = hermo

Nervus acusticus = kuulohermo

nervus opticus = näköhermo

Neurogeeninen = hermostoperäinen

O

Okkipitaalinen = takaraivolla

ONB = ohutneulabiopsia = kasvaimesta otettava näyte

Onkologi = sädehoidon ja syöpätautien erikoislääkäri

Os = luu

P

PAD = patologin kuvaus kudoksesta, lausunto

Palliatiivinen= oireita lievittävä

Parapareesi = alaraajahalvaus (molemmin puolinen)

Parietaalinen= päälaella

Pons = aivosilta

Posteriorinen = takaosassa

R

Resectio =osapoisto

S

Shuntti = ihonalainen letku aivokammiosta sydämeen tai vatsaonteloon

Superiorinen = yläosassa

Simulaattori =paikka, missä sädehoitokentät asetetaan potilaaseen

Sinister (sin.)= vasen

Sytostaatti = solunsalpaaja

Stereotaktinen sädehoito = täsmäsädehoito

T

Temporaalinen = aivojen sivuosassa

Tinnitus = korvien soiminen

Tumor = kasvain

Tumor benignum = hyvänlaatuinen kasvain

Tumor malignum = pahanlaatuinen kasvain

Tomografia (CT tai TT) = tietokonetomografia, viipalekuvaus, kerroskuvaus

V

Valvekraniotomia = aivoleikkaus potilaan ollesssa hereillä

Ventriculus cerebri = aivokammio

Ö

Ödeema = turvotus

Terveyskirjastosta löydät lisää sanoja:
Ulkoinen linkki - Lääketieteen sanasto

VERKKOVARAANI