Pikalinkit

 • Aivokasvain
  Tietoa aivokasvaimista
 • Oireet
  Oireita on erilaisia. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Hoito
  Aivokasvaimen hoitaminen on yksilöllistä. Etsi täältä lisää hoidoista.
 • Arkeen apua
  Hae apua arjen rakentamiseen. Täältä löydät keinoja.
 • Vertaistukea
  Lue, miten muut ovat selviytyneet ja kuvaavat elämää sairastumisen jälkeen.
 • Yhteystietoja apuun
  Tästä linkistä löydät tärkeitä yhteystietoja.

Epilepsia

Epileptinen kohtaus on aivotoiminnan ohimenevä häiriö, joka johtuu hermosolujen poikkeavasta sähköisestä toiminnasta.

Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on aivojen sähköisen toiminnan ohimenevä häiriö. Poikkeavan sähköpurkauksen sijainnista ja leviämisalueesta aivoissa riippuu, minkälaisia oireita kohtauksen aikana ilmaantuu.

Tavallisimpia kohtausoireita:
 • tajunnan osittainen tai täydellinen hämärtyminen
 • tahdosta riippumattomat liikeoireet (rytminen nykiminen, jäykistyminen, yksittäiset lihasnykäykset, lihasvelttous)
 • automatismit (esimerkiksi nieleskely, hypistely)
 • itsestään syntyvät aistielämykset (näkö-, kuulo-, tunto-, maku- ja hajuaistimukset)
 • tunteenkaltaiset ilmiöt (esimerkiksi pelko)
 • pysähtyminen eli toimintaa estävät oireet (kyvyttömyys puhua tai ylläpitää raajan asentoa)

Epilepsian hoito

Epilepsian hoidossa on tärkeää tuntea omat oireet. Kohtauksista ja mahdollisista hoidon haittavaikutuksista kannattaa pitää kirjaa. Lääkärille mentäessä kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi Epilepsian kuvailulomake. Lomakkeesta selviää kuinka usein kohtauksia on ollut ja millaisia ne ovat olleet. Sen avulla hoitohenkilökunta osaa antaa parhaat mahdolliset ohjeet oireiden hoitoon.

Epilepsia ja ajokyky

Epilepsiaa sairastava voi ajaa henkilöautoa, kun hänellä ei ole ollut kohtauksia 12 kuukauden aikana. Ajokyky arvioidaan aina yksilöllisesti. Etenevä aivosairaus saattaa merkitä pitempääkin ajokieltoa, jonka arvioinnin tekee neurologi.

Jos epilepsiaa sairastava saa kohtauksen yli kolmen vuoden tauon jälkeen, ajokielto kestää kuusi kuukautta.

Lähde: Epilepsialiiton sivusto 2017

Lisätietoja epilepsiasta:


WWW.EPILEPSIA.FI

Epilepsialiiton neuvontapuhelin:
ma-to klo 9-15
puhelin 09 3508 2310.


Tietoa epilepsiasta Terveyskirjaston sivustolla


Kysy epilepsian hoitoon liittyvistä asioista omalta lääkäriltä ja hoitajalta. He tuntevat tilanteesi tarkemmin ja ohjaavat sinua yksilöllisesti.

VERKKOVARAANI